شاخص مطلب
محصولات
صفحه 1
تمامیه صفحات

در وب سايت هاي استاتيک محتويات وب سايت يکبار طراحي مي شود و تغيير در آنها بايد توسط طراح وب سايت انجام شود. وب سايت هاي استاتيک بيشتر براي شرکت هايي که قصد حضور در اينترنت را دارند و تغيير در وب سايت آنها به چند مورد در ماه محدود مي شود، مناسب است. با نظر به اینکه هزینه طراحی در وب سایت های استاتیک به صورت صفحه ای محاسبه می شود بهتر است برای وب سایت های کوچک از آن استفاده شود .

 متن دارای لینک

متن دارای لینک

متن دارای لینکآخرين بروز رساني (دوشنبه, 23 فروردين 1389 11:36)

 

(www.shaparakgroup.com)